Vrijwilliger voor het legen afvalbak Mejontsmaveld gevonden!

Na de oproep van gisteravond hebben wij bijna onmiddellijk een positieve reactie gekregen. Jitske van Zomeren heeft aangegeven de afvalbak op het Mejontsmaveld in de toekomst te willen legen. Onze hartelijke dank voor haar spontane en snelle reactie en bereidwilligheid! En ook onze dank voor alle verdere respons op het bericht.