útPost redactieleden gezocht en op zoek naar meer mogelijkheden

Na de bekendmaking in november dat dorpsapp útPost blijft bestaan, bleef het even stil. Toch bedriegt hier de schijn. De werkgroep is bezig om binnen de opties van de gratis variant van de app te inventariseren, welke nuttige toepassingen verder toegevoegd kunnen worden. Want de app wordt door de makers van het bedrijf Socie nog voortdurend doorontwikkeld. Als werkgroep onderzoeken we nu de mogelijkheid om Instagram-berichten zichtbaar te maken binnen útPost. En misschien kunnen daarnaast ook Twitter-berichten onderdeel laten worden van de app. Zodra we hier meer zekerheid over hebben maken we dit bekend.

De werkgroep útPost is ook onverminderd op zoek naar meer mensen die zich willen houden met de inhoud van de app. Met name mensen die ervaring hebben met alles wat ‘social media’ heet (of zich dat eigen willen maken). Wij willen graag de app zo aansprekend en praktisch
mogelijk voor de gebruikers maken. De app is nog steeds een experiment in het gebruik van de app voor (bijvoorbeeld) een dorp. Er is vast nog veel meer mogelijk dan we er nu uithalen. De werkgroep zorgt dan voor de financiële en andere noodzakelijke praktische zaken. De redactie mag op onderzoek uit en zich concentreren op de inhoud!

Contact met ons kan op: mail@buitenpost.info