Steenmarterprobleem op Omrop Fryslân

De overlast van steenmarters is ons dorp is beslist geen plaatselijk probleem. De grote aantallen van het roofdiertje zijn in het hele land een lastig vraagstuk. Omrop Fryslan zag er vandaag een verhaal in en besteedt er vanmiddag op de radio en vanavond op de tv aandacht aan. Op de vraag wat Plaatselijk Belang van plan is er verder aan te doen kon nog geen duidelijk antwoord worden gegeven. We willen eerst het probleem goed inventariseren. Daarna wordt er verder over nagedacht. Op de foto interviewt verslaggever Bauke Deelstra (rechts) Buitenposter inwoner Roel Kramer (links). Deze is overigens ook voorzitter van de regionale wildbeheergroep en kon daarom over het standpunt van de jagers vertellen. Verder werden Arnout Wijma van de Bernhardlaan en PBB-bestuurslid Johan Kootstra geïnterviewd.