Statiegeldactie Coöp Buitenpost voor musical Mozes

In de periode van 1 juli tot 30 september 2019 kan het statiegeld van bij de Coöp Supermarkt in Buitenpost ingeleverde flessen worden gedoneerd aan de musical Mozes. Het bestuur van de Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o. hoopt dat hiervan veel gebruik wordt gemaakt onder het motto: Uw fles, ons succes!

Een groep van meer dan 60 Buitenposters doet mee aan de musical Mozes die eind maart/begin april 2020 in Buitenpost wordt opgevoerd. In navolging van de succesvolle musical Ester, die in 2017 op uitverkochte zalen mocht rekenen, zijn de eerste voorbereidingen gestart onder leiding van regisseur Atsje Lettinga. Om zo’n musical neer te kunnen zetten, is geld nodig. Dankzij de hulp en inzet van vrijwilligers, waarbij de samenbindende kracht van zo’n musical goed naar voren komt, is veel mogelijk. Er moeten echter ook kosten worden gemaakt voor materialen voor kleding en decors, licht en geluid, drukwerk etc. Dergelijke statiegeld- en sponsoracties zijn dan ook zeer welkom.

Klanten van de Rabobank kunnen via lidmaatschap favoriete clubs steunen 

De Rabobank Drachten Friesland Oost heeft de Rabobank Club Support Campagne waaraan clubs, verenigingen en stichtingen kunnen meedoen. De Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o. wil de musical Mozes daarvoor aanmelden. Hoewel de actievoorwaarden voor 2019 nog niet exact zijn vastgesteld, is bekend dat de clubs zich vanaf medio juni tot september 2019 kunnen inschrijven en dat leden van de Rabobank in september hun stemmen kunnen uitbrengen.

Leden van de Rabobank kunnen in september 2019 maximaal 5 stemmen uitbrengen op minimaal 3 deelnemende clubs die door de bank zijn geselecteerd. Per club mogen zij ten hoogste 2 stemmen uitbrengen. De Stichting Toneel & Muziek hoopt voor deelname geselecteerd te worden en dat zoveel mogelijk leden van de Rabobank vervolgens 2 stemmen op de musical Mozes zullen uitbrengen. Iedere stem levert ongeveer € 5,- euro op. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de musical www.musicalbuitenpost.nl