Over een paar dagen stopt de app útPost

In de zomer van 2017 is, na een jaar voorbereiding, met veel enthousiasme de app útPost in gebruik genomen. Een jaar lang zijn de mogelijkheden uitgeprobeerd en en werden er meer opties toegevoegd. Het aantal gebruikers groeide naar bijna 800 mensen en het gebruik zelf bleek afhankelijk van berichten. Wat niet groeide was de interactie. De mogelijkheden om zelf als gebruiker wat van je te laten horen werd nauwelijks benut.

De initiatiefnemers hebben naar wegen gezocht om de app een vervolg te geven. Daarvoor is dan wel geld nodig en partijen die dat willen betalen. Het dat wel of niet willen betalen is natuurlijk weer afhankelijk van het bereik, hoeveel gebruikers zijn er en hoe actief gebruiken zij de app. Deze zomer is er met een poll gevraagd om te reageren op een paar vragen, om zo een indicatie te krijgen hoe in het dorp de app werd ervaren. Na verschillende oproepen, en een lange periode gewacht, hadden uiteindelijk een krappe 3% gebruikers op de poll gereageerd. Alle reacties waren zeer positief, dat wel. De initiatiefnemers hebben op basis van het lage percentage de conclusie getrokken dat er onvoldoende draagvlak is.

Het betekent dat de knoop is gehakt en de app útPost eerdaags niet meer in deze vorm beschikbaar zal zijn. Het is een mooie poging geweest en blijkbaar is er in Buitenpost geen behoefte aan.