Onze Hortus

Bij de opening van het nieuwe gebouw van De Kruidhof waren de sprekers het unaniem eens: de Hortus van Fryslân is een van de kroonjuwelen van de regio. Toch is er onzekerheid over de toekomst. Dat is erg. Want De Kruidhof is een prachtige botanische tuin met bijzondere planten en verhalen. De Kruidhof is een plek waar mensen werken met veel kennis van de tuin en de enorme culturele waarde. Vrijwilligers uit ons dorp zijn enthousiast actief. De Kruidhof is een plek waar werk wordt geboden aan mensen die dat in de harde dagelijkse praktijk niet vinden. Of om andere reden een steuntje in de rug nodig hebben. Met passie wordt iedere dag gewerkt aan zorg voor de planten en de mensen. Onzekerheid daarin is niet goed. In het nieuwe coalitieakkoord wordt duidelijk dat de verzelfstandiging per 1 januari 2019 niet haalbaar is. Waarom? Dat wordt niet duidelijk. Mogelijk gaat het helemaal niet door. Wat wel duidelijk wordt is dat de gemeentelijke financiële bijdrage wordt gemaximaliseerd. Zou dat wel genoeg zijn? Maar de gemeente kan op meer manieren bijdragen. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat De Kruidhof mensen die het moeilijk vinden een baan te vinden blijft ondersteunen. Dat levert werkkracht op én kansen voor mensen die hierdoor ervaring op kunnen doen. Maar ook
inkomsten die een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de tuin. Wat als we met elkaar geen zorg hebben voor onze Hortus en scherp blijven op ondersteuning door de gemeente? Dan ben ik bang dat de tuin over een paar jaar niet meer zal bestaan. En dat dan ook hier de schaapskudde
het onderhoud zal moeten plegen. Daarom is het belangrijk dat we als dorp laten zien dat we achter onze tuin staan en in actie komen als de gemeente nieuwe beslissingen neemt.