Aanleiding

Buitenpost bestaat uit mensen, bedrijven, kerken, verenigingen, lokale overheden, scholen enz. Elk bezig met het leveren van een meerwaarde, een toegevoegde waarde voor de inwoners van het dorp, maar ook van buiten het dorp.

Niks aparts kun je zeggen, maar Buitenpost wil meer, Buitenpost wil een Bruisend Buitenpost zijn. Dit is de reden dat de koppen bij elkaar gestoken zijn. Afgesproken is dat dit aandacht, tijd en geld verdient om mee aan de slag te gaan. Het resultaat: een vereniging genaamd Bruisend Buitenpost. In het bestuur leden van de Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB), Buitenposter vereniging van Ondernemers (BuVo), De feestweekcommissie, betrokken Buitenposters en de BusinessClub Buitenpost (BCB). Opgericht om te versterken door te verbinden.
Geen vervanging van één van de organisaties, maar bedoeld om Buitenpost meer als eenheid te presenteren.

Eenvoudig

De beste oplossingen zijn zo eenvoudig dat je je eigenlijk afvraagt waarom het er nog niet was. Waarom is elke organisatie bezig met zijn eigen achterban en wordt er niet net iets verder gekeken. Waarom worden er dingen dubbel gedaan, of juist niet? Besloten is om, gefinancierd door de verschillende organisaties, een projectplan op te stellen. De uitkomst: zorg voor een samenwerkingsstructuur, een aanvulling op het bestaande, niet een vervanging voor het huidige. Een vereniging bestaande uit bestuursleden voorgedragen uit de organiserende instanties. De instanties die zich vanaf het begin hebben ingezet voor dit idee.

Dit plan is niet revolutionair maar wel nieuw. In het projectplan van Bruisend Buitenpost zijn drie speerpunten onderkend:

1. Meer samenhang;
2. Actief dorp en
3. Positieve ruimtelijke ontwikkeling.


Doel Bruisend Buitenpost

Het realiseren van praktische ideeën die bijdragen aan de drie speerpunten. Deze ideeën kunnen vanuit de vereniging Bruisend Buitenpost zelf komen, maar kunnen ook door derden worden aangedragen met het verzoek deze uit te voeren.

Maar nu concreet

2 wekelijks vindt er overleg plaats door het bestuur van Bruisend Buitenpost. Dit is het moment om te delen wat er speelt binnen de verschillende instanties. Agenda punten kunnen ook aangeleverd worden tot 1 uur voor de vergadering.

De twee hoofdactiviteiten van de vereniging Bruisend Buitenpost voor 2014 zijn
– Gezamenlijke internetsite voor alle instanties van Buitenpost
– Een alternatieve invulling verzorgen voor leegstaande panden om de uitstraling/beleving van leegstand te veranderen