Grasveld wordt bloemenweide aan de Voorstraat

De MOA zag het alleen maar als een onhandig te maaien stuk gras. Henk Pilat zag het echter als een fijn plekje om er wilde bloemen te laten bloeien. En de gemeente zag dit idee gelukkig wel zitten. De gemeente verleende ook nog verdere hulp door het terreintje af te plaggen en om te ploegen. Dit akkertje van 5 bij 7 meter, direct naast de Op’e St├ól winkel, ligt nu nog braak. Maar binnenkort wordt het ingezaaid met ondermeer het door ons verspreide bijenmengsel. Wij zijn benieuwd naar het resultaat!

Misschien heeft u in uw buurt ook nog een ongebruikt stukje grond. dat ten dienste van de bij en voor uw genoegen gebruikt kan worden. Als u het regelt, dan zorgen wij voor de zakjes met bijenmengsel!