Eenzaamheid, wat doe jij eraan?

Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid. En dat is hard nodig deze dagen. Want rond de kerst zijn er allerlei acties en is de aandacht voor eenzaamheid enorm. Maar daarna wordt het stil. Aandacht voor eenzaamheid wordt dan veel minder, maar de noodzaak eenzaamheid aan te pakken blijft. Bij een ander of bij jezelf.

Daarom gaan sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ en KEaRN Welzijn in Buitenpost de straat op om de aandacht voor eenzaamheid vast te houden. Voorbijgangers worden gevraagd wat zij (gaan) doen tegen eenzaamheid. Ook kunnen zij dit ter plaatse opgeven voor de Nationale Eenzaamheid To-do-lijst. De straatactie maakt onderdeel uit van bij de landelijke actie ‘Eenzaamheid, wat doe jij eraan?’ van Coalitie Erbij, hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid.

Meer dan een miljoen Nederlanders eenzaam.

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico’s en een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten. Daarom zetten sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ en KEaRN Welzijn zich in tegen eenzaamheid. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Hoe kun je meedoen? 

Onderneem actie om eenzaamheid aan te pakken. Bij een ander of bij jezelf. Neem bijvoorbeeld contact op met een ex-collega die nu thuis zit. Bezoek wat vaker je tante in het verzorgingshuis. Word vrijwilliger bij je oude sportclub, of pak een hobby op waar je nieuwe mensen kunt leren kennen. Ga koffie drinken met een kennis die je uit het oog bent verloren. En deel je ‘to do’ op www.samentegeneenzaamheid.nl en draag zo bij aan een inspirerende lijst met wat allemaal gedaan kan worden tegen eenzaamheid.

Straatactie op 4 en 5 februari.

Op donderdagmiddag 4 februari van 12.00 tot 15.00 uur en op vrijdagochtend 5 februari van 9.30 tot 11.30 uur worden mensen in Buitenpost op straat aangesproken met de vraag: ‘Eenzaamheid, wat doe jij eraan?’. Als centrale (en warme) locatie voor de actie dient de Canadian Coffee Shop en de Kerkstraat. Het is tevens een gezellige en gastvrije plek om uitgebreider met mensen over het thema te spreken, uiteraard met een bakje koffie of thee (en wat erbij?).

De straatactie vindt plaats op initiatief de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’ en KEaRN Welzijn, maar ook andere (zorg-)instellingen en organisaties zullen hierbij worden betrokken.