De ‘húskeamer fan Bûtenpost’

De ‘Creatieve Werkplaats’, zoals sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ uit Buitenpost die samen met een aantal andere organisaties in het dorp wil realiseren, is op het eerste gezicht een ingewikkeld iets. Je kunt het idee echter het beste omschrijven als een netwerk van organisaties, deskundigheid en activiteiten.

Het idee berust voor een groot deel op solidariteit: het gevoel van verbondenheid met anderen. Het bewustzijn van saamhorigheid én de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. De ‘Creatieve Werkplaats’ heeft, naast een centrale kern, allerlei ‘tentakels’ die zich tot overal in de lokale samenwerking uitstrekken.

Kwetsbare groepen en individuen.

Eén van de aandachtsgebieden van de ‘Creatieve Werkplaats’ wordt gevormd door kwetsbare individuen en groepen in het dorp. Je kunt hierbij denken aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, ‘probleemjongeren’ en ouderen. Veel van deze mensen wonen langer en in steeds groter aantal zelfstandig – op zichzelf. Zij zijn daarbij vaak aangewezen op hulp en begeleiding. Niet zelden is er sprake van sociale exclusie (uitsluiting) en vereenzaming.

De ‘húskeamer fan Bûtenpost’.

Als onderdeel van het netwerk dat de ‘Creatieve Werkplaats’ beoogt te vormen wordt binnenkort een begin gemaakt met wat voorlopig de ‘húskeamer fan Bûtenpost’ heet. Het gaat om een veilige en gezellige ontmoetingsplek voor de hiervoor beschreven groepen, maar ook anderen, waar koffie, thee of fris kan worden gedronken, waar aan spelletjes en andere activiteiten kan worden meegedaan, waar eventueel een gezamenlijk bereide maaltijd kan worden gebruikt en waar iedereen naar vermogen een bijdrage kan leveren. Iedereen is welkom! Iedereen telt mee! Iedereen doet mee!

Vrijwilligers gevraagd.

Voor het initiatief, dat wordt aangestuurd door sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ en KEaRN Welzijn, zijn inmiddels de eerste, zeer gemotiveerde vrijwilligers gevonden. Er zijn er echter nog méér nodig. Voel je je door het idee aangesproken, heb je daarmee affiniteit en zou je als vrijwilliger een bijdrage willen leveren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Hink Speulman: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl of telefoon 06-46 066 179. Het is de bedoeling dat het initiatief in de loop van februari ‘startklaar’ wordt gemaakt.